Mạ kẽm nhúng nóng

gia công cơ khí

thông tin liên hệ
Hotline

0915 885 689 - 0988 944 558

MẠ KẼM NHÚNG NÓNG

Gia công cột anten đơn thân
Gia công cột anten đơn thân
Đốt Cột Anten
Đốt Cột Anten
Chi tiết mạ kẽm
Chi tiết mạ kẽm
Cột thép mã kẽm
Cột thép mã kẽm
Cột anten đơn thân
Cột anten đơn thân
Đốt cột anten
Đốt cột anten
Lưới thép
Lưới thép
Cọc tiếp địa
Cọc tiếp địa
Xà giá mạ kẽm
Xà giá mạ kẽm
Xà gá mạ kẽm
Xà gá mạ kẽm
Xà giá mạ kẽm
Xà giá mạ kẽm
Sàn thao tác
Sàn thao tác
Sàn thao tác
Sàn thao tác
Trụ đỡ giao thông
Trụ đỡ giao thông
Lưới thép
Lưới thép
Mạ kẽm nhúng nóng lan can
Mạ kẽm nhúng nóng lan can
Ống kết cấu lan can
Ống kết cấu lan can
Sàn Grating
Sàn Grating
Sàn Grating
Sàn Grating

GIA CÔNG SẢN PHẨM CƠ KHÍ

Bản đế cột thép
Bản đế cột thép
Gia công cột thép
Gia công cột thép
Thép hình
Thép hình
Gia công hình tấm
Gia công hình tấm
Gia công máng nước
Gia công máng nước
Máy cắt CNC
Máy cắt CNC
Máy chấn
Máy chấn
Máy đột lỗ CNC
Máy đột lỗ CNC
Máy khoan CNC
Máy khoan CNC
Cột anten đơn thân
Cột anten đơn thân