Sản phẩm mới

Bu lông móng (bu lông neo)
Bu lông móng (bu lông neo)
Bu lông móng
Bu lông móng
Cột thép ngành điện
Cột thép ngành điện
Lắp mẫu cột thép đường dây 110KV
Lắp mẫu cột thép đường dây 110KV
Cột anten viễn thông
Cột anten viễn thông
Cột thép đường dây 500KV
Cột thép đường dây 500KV

MẠ KẼM NHÚNG NÓNG

Đốt Cột Anten
Đốt Cột Anten
Chi tiết mạ kẽm
Chi tiết mạ kẽm
Cột thép mã kẽm
Cột thép mã kẽm
Lưới thép
Lưới thép
Cọc tiếp địa
Cọc tiếp địa
Xà giá mạ kẽm
Xà giá mạ kẽm
Sàn thao tác
Sàn thao tác
Trụ đỡ giao thông
Trụ đỡ giao thông
Lưới thép
Lưới thép
Mạ kẽm nhúng nóng lan can
Mạ kẽm nhúng nóng lan can
Ống kết cấu lan can
Ống kết cấu lan can
Sàn Grating
Sàn Grating

GIA CÔNG SẢN PHẨM CƠ KHÍ

Bản đế cột thép
Bản đế cột thép
Gia công cột thép
Gia công cột thép
Thép hình
Thép hình
Gia công hình tấm
Gia công hình tấm
Gia công máng nước
Gia công máng nước
Máy cắt CNC
Máy cắt CNC
Máy chấn
Máy chấn
Máy đột lỗ CNC
Máy đột lỗ CNC
Máy khoan CNC
Máy khoan CNC